ארגוני המחתרת בא"י 1946-1943

סימול הספר : צב- 588/ 1

שם מחבר הספר: לב-עמי שלמה
מוציא לאור: חסר
מקום ההוצאה: חסר
שנת ההוצאה הלועזית: 1972
שפה: עברית
הערות: חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, הוגש לסינט האוניברסיטה העברית. משוכפל. נמצא בחדר העיון.

תוכן

סקירה על התפתחות ארגוני המחתרת 1942-1920: הגנה ואצ"ל.
הרקע למאבק המחתרת נגד הבריטים ב-1943: הציונות והמצב הבין-לאומי
הערבים והציונות. הגנה אצ"ל ולח"י - השווה והשונה בהערכותיהם את
המצב. שלושת הארגונים בעת התחדשות הלוחמה בבריטים 1944. תגובות
הערבים והבריטים. היחסים בין הגנה אצ"ל ולח"י. הסזון. פרשת מוין.
תנועת המרי העברי. השפעת סיום המלחמה העולמית השנייה על המחתרות.
השפעת עליית הלייבור לשלטון על ההגנה. השבת השחורה. פיצוץ מלון
המלך דוד התיעצויות הנהלת הסוכנות היהודית בפריז והשיחות עם
לונדון. המחתרות לאחר תנועת המרי. השווה והשונה בין המחתרות.