לוחמי חרות ישראל (לח"י): אנשים, רעיונות, עלילות

סימול הספר : צב- 590

שם מחבר הספר: ילין-מור נתן
מוציא לאור: שקמונה
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1974
שפה: עברית

תוכן

זכרונותיו של נתן ילין-מור מתקופת פעילותו בלח"י, מאסרו במחנות
המעצר במזרע ובלטרון, מפעולות ומבצעים של הלח"י, רצח הלורד מוין,
מחנות מעצר באפריקה, הסזון, תנועת המרי, עולי הגרדום, הפעילות
בחו"ל, הדיונים עם ועדת האו"ם, הששתפות הלח"י במלחמת העצמאות
פרשת דיר יאסין. הקשרים עם הגוש המזרחי וברית המועצות.