גל - דיוקנו של לוחם: חייו ומעשיו של לוחם האצ"ל יהושע ירוחם גולדשמיד

סימול הספר : צב- 964

שם מחבר הספר: חובב מאיר
מוציא לאור: העמותה להפצת תודעה לאומית
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1990
שנת ההוצאה העברית: תשנט
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

ביוגרפיה של לוחם האצ"ל יהושע ירוחם גולדשמיד גל. פעילותו באצ"ל:
ארגון המחסנים, התקפת הנפל במגרש הרוסים, פיצוץ מלון המלך דוד,
התקפות על הרכבת ודרכי התחבורה, הריסת משרדי מס ההכנסה בירושלים,
ההתקפה על בית גולדשמידט, ההתקפה על מחנה שנלר, נסיון לחלץ את
הנדונים למוות מן הכלא, המנהרה בלטרון, הסזון הקטן, השתתפותו
בלקיחת בני ערובה בריטיים, מלחמתו בירושלים הנצורה, בדיר יאסין,
ההכנות לפלישה ונפילתו בבית הספר לשוטרים. עדויות של מפקדיו
וידידיו.