לח"י: אידיאולוגיה ופוליטיקה 1949-1940

סימול הספר : צב- 952

שם מחבר הספר: הלר יוסף
מוציא לאור: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1989
כרכים: 02
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

השורשים האידאולוגיים והפוליטיים של לח"י והשינויים שחלו בהם
בשנים 1949-1940. המהפכים שחלו בדעות ובעמדות של ראשי הלח"י:
אברהם שטרן (יאיר), ישראל אלדד (שייב), נתן ילין-מור (פרידמן),
יצחק שמיר (יזרניצקי). היחסים בין המחתרות.
הרקע הפוליטי והרעיוני: התנועה הרביזיוניסטית והאצ"ל 1935-1929.
הקמת האצ"ל וגיבושו הרעיוני. מאורעות תרצ"ו. הרביזיוניזם בין
מאבק מדיני למחתרת לוחמת 1939-1936. המחלוקת על ההבלגה. הקמת
האצ"ל הרביזיוניסטי. קבוצת סדן. תביעת השלטון של אוריאל הלפרין
- נסיון למהפיכה אידאית בצה"ר. פרשת שלמה בן יוסף כקטליזטור
לרדיקליזציה של הצ"ח. הכינוס העולמי השלישי של בית"ר בוורשה.
האצ"ל והצ"ח בין כינוס בית"ר לבין הספר הלבן. התרחבות הפער בין
ז'בוטינסקי לאצ"ל. תקופת שטרן: הפילוג באצ"ל על רקע פרוץ מלחמת
העולם השנייה 1940-1939: ההתנגדות לגיוס לצבא הבריטי. האצ"ל בין
אסכולת רזיאל לבין אסכולת שטרן. ז'בוטינסקי והמלחמה. הצ"ח בארץ-
ישראל מול סיעת הקטרוג והאמונה. האצ"ל ערב הפילוג. האצ"ל בישראל:
הקשר עם איטליה, עיקרי התחייה והמציאות הפוליטית. נסיון ההתקשרות
הראשון עם גרמניה הנאצית. הפילוג באצ"ל בישראל ושליחות שנייה
לגרמנים. ההתארגנות במזרח אירופה והופעתו של שייב. תגובת הצ"ח
והאצ"ל לפילוג. תגובת הישוב המאורגן. תגובת הצ"ח והאצ"ל לחיסול
קבוצת שטרן. השלטונות והאצ"ל הישראל. אברהם שטרן המיתוס והמציאות
הופעתו מחדש של לח"י: התסיסה באצ"ל הרביזיוניסטי, חיסולו של
אליהו גלעדי, החיפוש אחר זהות אידאולוגית, האוריינטציה הפרו-
סובייטית. המחתרת כמיעוט מהפכני - המודלים של פולין, איטליה,
רוסיה. הייחס להתיישבות, להסתדרות ולפועלים. רצח הלורד מוין.
תנועת המרי העברי. לח"י ואונסקו"פ (משלחת האו"ם). לח"י סוציאליזם
ופאשיזם. המגעים עם הפק"פ והקומינפורם. לח"י במלחמת העצמאות,
פרשת דיר יאסין. העימות עם הממשלה הזמנית. פרשת אלטלנה. היחס
למפ"ם, למק"י ולמפלגה הקומוניסטית העברית. פרשת ברנדוט. משפט
פרידמן-ילין ושמואלביץ. הבחירות לכנסת הראשונה. מפלגת הלוחמים.