הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל)

סימול הספר : צב- 751

שם מחבר הספר: גני פסח
מוציא לאור: מכון ז'בוטינסקי בישראל
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1977
שנת ההוצאה העברית: תשלז
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

יסוד האצ"ל, הפילוג הראשון, הפעולות הראשונות נגד השלטון הבריטי.
הפילוג השני והקמת לח"י. הפוגה במאבק נגד השלטון הבריטי 1942-40.
הכרזת המרד נגד השלטון הבריטי 1/2/1944. הסזון. תנועת המרי העברי
משפטים, בתי-סוהר, עולי הגרדום. אופי המאבק של האצ"ל. מטה אצ"ל
לגולה. האצ"ל במלחמת יום העצמאות, פרשת דיר יאסין, פרשת אלטלנה.
רשימת מבצעים 1948-1944. רשימת אניות עליית אף על פי 1944-1934.
רשימת מבחר כרוזים, הודעות גילויי דעת, אזהרות מכתבים,
ביבליוגרפיה. מהדורה ב ראה 751/1.