בלכתך בשדות אימה: על עולם שחרב, על יאיר ומחתרת לח"י

סימול הספר : צב- 853

שם מחבר הספר: גלבוע (פולני) יעקב
מוציא לאור: יאיר ע"ש אברהם שטרן
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1986
שפה: עברית
איורים: איורים
הערות: ביבליוגרפיה.

תוכן

זכרונותיו של יעקב גלבוע (פולני) מתקופת פעילותו במחתרת באצ"ל
בלח"י ובפלמ"ח. הפילוג מהאצ"ל, ייסוד הלח"י, אישיותו של יאיר.
השליחות לפולין ותוכנית ה-000,40. תקופת המעצר בארץ והגלות
באפריקה. פרשת ארלוזורוב, המחלוקת לגבי דרכי הפעולה נגד השלטון
הבריטי והצלת יהודי אירופה.