קתדרה לתולדות ארץ ישראל ויישובה

סימול כתב העת : כע - 180

עורך כתב העת: בן-שמאי חגי,פוקס גדעון,קניאל יהושע,גולני מוטי,וייס זאב,שילה מרגלית,שטרן אפרים,ביאלר אורי,לימור אורה,רוזנטל דוד,לבסקי חגית,ליסק משה,חלמיש אביבה,ליפשיץ עודד,פרידמן איוון,רייך רוני
מוציא לאור: יד יצחק בן-צבי. ישראל, ירושלים
מקום ההוצאה: ירושלים
משנת ההוצאה הלועזית: 1976
עד שנת ההוצאה הלועזית: 2017
משנת ההוצאה העברית: תשל"ו
עד שנת ההוצאה העברית: תשע"ז
שפה: עברית
הערות: שער נוסף באנגלית. העורכים לא קבועים. חסר: מס' 31-28, 40-33, 156

תוכן

2007-1976: מס' 127-1. 2008: 128. 2008: 129. 2008: 130. 2009: 131. 132. 133. 134.
2010: 135, 136, 137, 138.
2011: 139, 140, 141, 142.
2012: 143, 144, 145, 146
2013: 147, 148, 149, 150
2014: 151, 152, 153, 154
2015: 155, 157, 158
2016: 159, 160, 161
2017: 162, 163, 164
יוסף טרומפלדור - יומן גדוד נהגי הפרדות - שולמית לסקוב (7). פסח גני: ארכיונים ואוספי תעודות במכון ז'בוטינסקי (10).
שלוש אסיפות - מסמך למאורעות הגליל העליון, תר"פ - נקדימון רוגל (12). יוסף הלר: האם השפיע מאבקו של היישוב על בריטניה לצאת את הארץ (15). נקדימון רוגל: השיבה לפינת הצפון (22-21). עודד ארצי: 'המפעל' - תולדותיו של תא מחתרתי בקבוצה החלוצית האינטימית ופרשת רצח דה-האן (במאמר גם על זאב ז'בוטינסקי, אליהו בן-חורין ואברהם תהומי) (22). יהושע כספי: בתי-הסוהר בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי (32). דיון: המערכה על ירושלים במלחמת העצמאות בהשתתפות: יצחק לוי, נתנאל לורך, עוזי נרקיס, יעקב סלמן (44). דיון על מאורעות תרפ"ט - בהשתתפות: יוסף לנג, צבי אלפלג, מיכאל י. כהן, נתנאל קצבורג (47). אברהם אייזין: בשולי הדיון על ירושלים במלחמת השחרור (48). גדעון ביגר: הקונסוליה האמריקנית בירושלים ומאורעות תר"פ-תרפ"א (1921-1920) (49). אסתר שטיין-אשכנזי: פלוגות העבודה של בית"ר (1935-1931) (51). נקדימון רוגל - עבורו אי-הנסיגה מתל-חי היתה מובנת מאליה (52). מוטי גולני - הנהגת הישוב ושאלת ירושלים במלחמת העצמאות; אליאש שולמית: השבת גולי קניה לארץ ישראל בהיבט הבריטי, נובמבר 1947 - יולי 1948 (גולי אפריקה) (54). עבורו אי-הנסיגה מתל-חי היתה מובנת מאליה - תגובה - אורי ברנר (55).
גינוסר פנחס: מחקר חלוצי על לח"י: אור וצללים (ביקורת על הספר של יוסף הלר: לח"י 1949-1940) (65-64). הלר יוסף : לח"י בין ימין לשמאל - הערות לבקורת; גינוסר פנחס: תשובה ליוסף הלר (71); בר-לב מרדכי: נסיון ההתיישבות של תנועת הנוער ברית החשמונאים (75).חוה אשכולי: הציונות הדתית נוכח השואה (76). יעקב מרקוביצקי: כלניות בשדות דם - הדוויזיה הששית המוטסת בארץ ישראל, 1948-1945 (86). גד קרויזר: פרשת רמת-הכובש 'יום חרדות לכולנו' - היבטים חדשים לפרשה ישנה (87). יעקב גולדשטיין: מבית"ר לאצ"ל - האמנם התפתחות דטרמיניסטית? (ביקורת על ספרה של אסתר שטיין-אשכנזי 'בית"ר
בארץ-ישראל
1947-1925,
91).
שולמית
אליאש: דה ולרה
ותכנית
החלוקה של
ארץ-ישראל
(97). זאב צחור:
תולדות מדינת ישראל - אקדמיה ופוליטיקה (100). מאירה יעקבא: התיישבות חיילים בארץ-ישראל לאחר מלחמת העולם השניה (102), יחיעם ויץ: משה שרת והסכם השילומים עם גרמניה, 1949 - 1952 (115),
נתן ברון: פרשת 'מסמך השופטים החסוי': מבט נוסף על הקמת מערכת השיפוט הישראלית בשנת תש"ח (1948) (115). חוברת המוקדשת לנשים ומגדר (118). מולי ברוג: יד לחיילים ושם לחללים- ניסיונות הוועד הלאומי להקים את 'יד ושם' 1946-1949 (119). 30 שנה לקתדרה; גור אלרואי: גולים בארצם? פרשת מגורשי תל אביב ויפו בגליל התחתון, 1917 - 1918; גד קרויזר: הקמת גדר הצפון (חומת טגארט) במרד הערבי ושאלת כישלונה - בחינה מחודשת (120). הילדה נסימי: מסורת יהודית ומרד האצ"ל - עזר כנגדו? על שאלות של מוסר בפעילות האצ"ל ויחסו למסורת היהודית (121). חוברת המוקדשת לעיר קיסריה; אריה קופסקי: פמפילוס והספרייה הנוצרית של קיסריה (122). מאיר חזן: פולמוס ההתנדבות לגדוד העברי: חשבונם של 'נשארים' - גם על עמדות ז'בוטינסקי; אלעד בן דרור: היפרדות או דו-קיום? המגמות הסותרות שעמדו בבסיס תכנית האו"ם לחלוקת ארץ-ישראל (124). מאיר מרגלית: על יהודים שלא הצליחו לממש את רצונם לרדת מהארץ בשנות ה-20 (מזכיר את ז'בוטינסקי ואצ"ג); בעז כהן: הועידה העולמית לחקר השואה והגבורה בתקופתנו, ירושלים 1947 - התמודדות ראשונית של היישוב עם חקר השואה והנצחתה (125). אמיר גולדשטיין: מנחם בגין ורעיון שלמות המולדת עד מלחמת ששת הימים (126).יניב בן- עוזי: תנו לחיות בארץ הזאת! מפלגת "ציונים כלליים" 1949-1952 (127).
אורנה כץ-אתר: משבר מאי-יוני 1967: המרדף הישראלי אחר 'אור ירוק' מארצות הברית (136). מאיר חזן: מפא"י בתדהמה: בן-גוריון מול מפלגתו במשברי שנות השלושים (137). יחיעם ויץ: החזרה לכור מחצבתו: מנחם בגין בממשלת הליכוד הלאומי, פרישתו ממנה בשנת 1970 ומשמעותה (141). מיכל נאור-ורניק ודורון בר: התחרות לתכנון קבר הרצל ועיצוב הר הרצל 1949-1960 (144). אופירה גראוויס-קובלסקי: לקרוא את ההיסטוריה לאחור, ביקורת על סערה מסייעת מאת רינת-יה רובינסון (145) תמר גורן: על מרות ולאומיות: ועד הקהילה כמשל - על הספר של ענת קדרון: בין לאום למקום: הקהילה העברית בחיפה המנדטורית(153) יחיעם ויץ
ואופירה
גראוויס-קובלסקי:
שאלת
קבורתו
המחודשת של זאב
ז'בוטינסקי
בדיוני ממשלת ישראל (155).
אמיר גולדשטיין: ברית מפתיעה בשנות השישים- עיתון 'הארץ', מנחם בגין והחלופה השלטונית (158). אמיר גולדשטיין: בצל האצ"ל- הניסיון להחיות את התנועה הרוויזיוניסטית לאחר השואה (159). אמיר גולדשטיין: ' מלחמת הפדות והישע'- מנחם בגין במלחמת ששת הימים ולידתו המחודשת של הימין בישראל (163).