מרות ומאבק בימי מרי

סימול הספר : צב- 925

שם מחבר הספר: גולן שמעון
מוציא לאור: יד טבנקין
מקום ההוצאה: רמת אפעל
שנת ההוצאה הלועזית: 1988
שפה: עברית
הערות: ביבליוגרפיה. מפתח שמות ועניינים.

תוכן

תנועת המרי העברי: הרקע להקמה, הצהרת בווין, ועדת החקירה האנגלו
אמריקאית, המחלוקות האידאולוגיות בקרב הזרמים הציוניים, פעילות
המחתרות, הקונגרס הציוני ה-כ"ב.