גבורה ביום עברה: לקחים מן השואה

סימול הספר : ש- 1370

שם מחבר הספר: קיסטר יוסף, עורך
מוציא לאור: היקב
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1985
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

אוסף רשימות מיום עיון ב-25/4/1984 בנושא השואה והגבורה:
השואה מבחינת ההיבט ההיסטורי - דניאל קראפי
השואה כנושא לימודי בבית הספר - מרים גלזר-תעסה
השואה בעיניו של ילד אחד - שמעון זקס
לקחים מדיניים וביטחוניים מן השואה - אליהו בן אלישר
לאחווה - הגיטו בו פרץ לראשונה המרד - אפרים ויכסלפיש
ההיסטוריוגראפיה הרשמית והיבטיה הפוליטיים - חיים לזר
בית"רים עמדו בראש המרד בגיטאות - דינה ילין
רוחה של בית"ר - הכוח המניע של המרד - אברהם קרן-פז
הרוויזיונזים אל מול השואה - יוסף נדבה
לתולדות האצ"ל בגולת פולין - יוסף זהבי
זאב ז'בוטינסקי והשואה (מדבריו טרם החורבן), שיר בית"ר.
העיירה בוערת (שיר) - מ. גבירטיג. הקדמה - מיכה רייסר. דברי
פתיחה - יוסף זהבי.