כיוונים: כתב-עת ליהדות ולציונות

סימול כתב העת : כע - 183

עורך כתב העת: בק יורם, בן-ש"ך ליפשה, יובל עמוס
מוציא לאור: ההסתדרות הציונית העולמית, מחלקת ההסברה. ישראל, ירושלים
מקום ההוצאה: ירושלים
משנת ההוצאה הלועזית: 1978
עד שנת ההוצאה הלועזית: 1997
שפה: עברית
הערות: 1987-1978: מס' 37-1. מ-1990 סדרה חדשה (העורך: עמוס יובל). רישום המאמרים בגליונות אינו לפי סדר כרונולוגי ראה גם כע-183/ 1.

תוכן

1987-1978: מס' 37-1:
1997-1990: מס' 1(38)-12(49)
ברגמן דובי: תנועת החרות מארגון מחתרת למפלגת פוליטית (21). קארפי דניאל: ז'בוטינסקי: -איגרות ללויד ג'ורג', לטרומפלדור, לחיים ויצמן, ליוענה ז'בוטינסקי (43). חיים שיין: אחימאיר ובית"ר - חידוש הברית (22). גד נחשון: זכרונות איש אצ"ל (18). יוסי אולמרט: הליכוד במבחן תהליך השלום - אידאולוגיה ומציאות בתנאים משתנים (44/7). יעקב גולדשטיין ויעקב שביט - ללא פשרות הסכם בן גוריון-ז'בוטינסקי וכשלונו 1935-1934 - ביקורת של צבי מגן (9). א. ל. דולצין לציון 100 שנה להולדת זאב ז'בוטינסקי (10). יוסף נדבה - תרומתו של זאב ז'בוטינסקי לאידאולוגיה הציונית (11). אסתר שטיין אשכנזי - ז'בוטינסקי ובית"ר בשנות העיצוב של התנועה (15). יעקב גולדשטיין - יוסף טרומפלדור כדמות מופת והוויכוח על 'שייכותו' התנועתית (12). משה גרשוביץ: גישתו האוטנומיסטית של זאב ז'בוטינסקי על רקע פעילותו הציונית ברוסיה (1903-6) (16). דן מכמן: זאב ז'בוטינסקי - תוכנית ה'אבקואציה' ובעיית צפיית השואה (7). דן מרגלית: ההיסטוריוגראפיה של לח"י בראי ביקורתי (15). יוסף נדבה: לדמותו של הפקיד הקולוניאלי הבריטי בארץ-ישראל (21). יוסף נדבה: הגנרל בארקר בראי איגרותיו (29). דוד ניב: אצ"ל, לח"י, אש"ף (23). אשר רובינשטיין: עמדת ז'בוטינסקי בנושא כיבוש העבודה העברית (28). אבי בר-אייל: בן-גוריון וז'בוטינסקי - מרכיבי העימות (31). יוסף נדבה: תאומי הענקים - ז'בוטינסקי ובן-גוריון (32). יצחק שמיר: עיר מאוחדת לעם מאוחד (35). ישראל אלדד: עיר בצלם אלוהים (35). יוסף קיסטר: טירוריסטים או לוחמי חרות (36). אפרים אבן: כשאב"א אחימאיר נאבק על השלטון בתנועת ז'בוטינסקי (37). מיכאל ששר - ישראל אלדד: 'ימין' ו'שמאל' בציונות; נקדימון רוגל: מי במגיני תל-חי? (1=38). בני בגין: האומה היהודית והעולם המוסלמי; ישראל אלדד: הגלות היא מחלה (42). אורי צבי גרינברג: הציונות הערטילאית והמקוננים עליה (13). משה יגר: הציונות האכזרית ועקירת הגלות במשנתו הציונית של אברהם שרון (שבדרון) (2). משה יגר: הערבים והגשמת הציונות. אברהם שרון על יחסי התנועה הציונית והעולם הערבי (5). משה יגר: גלות, גאולה ואשמת ציון במשנתו של אברהם שרון (שבדרון) (4). גדעון שמעוני: הציונות כזהות יהודית חילונית (בעמ' 48-44 יחסו של ז'בוטינסקי לדת) חוב' 9(46). אסתר שטיין-אשכנזי: תנועת בית"ר בארץ ישראל והידיעות על השואה (47). אנטישמיות (42). נקדימון רוגל: המשפט שלא היה - על פרשת תל-חי (מס'49-48).