חיילים אלמונים: ספר מבצעי לח"י

סימול הספר : צב- 11

שם מחבר הספר: בנאי יעקב (מזל); אלדד ישראל, עורך
מוציא לאור: חוג ידידים
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1958
שנת ההוצאה העברית: תשיח
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

תולדות הלח"י, תאור המבצעים, משפטים של אנשי לח"י, עולי הגרדום
תנועת המרי, היחסים עם שאר המחתרות.
נספחים: רשימת מבצעי הלח"י 4/1948-9/1946. רשימת אנשי לח"י שברחו
מבתי-סוהר ומחנות הסגר. רשימת החללים.