המרד: זכרונותיו של מפקד הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל

סימול הספר : צב- 747

שם מחבר הספר: בגין מנחם
מוציא לאור: אחיאסף
מקום ההוצאה: ירושלים
שנת ההוצאה הלועזית: 1950
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

זכרונותיו של מנחם בגין החל ממאסרו בוילנה באפריל 1941 עד יום
הכרזת הממשלה העברית ונאומו לאומה כולל פרשת אלטלנה ביוני 1948.
בתוכן: שרשי המרד העברי והגיונו. צבא המחתרת. הרכב במפקדה
והחטיבות. הסזון, אלטלנה, ירושלים הנצורה, תנועת המרי, הממשלה
הזמנית, היחסים עם ההגנה, מלון המלך דוד, מלקות, מאסר קצינים
בריטיים, המלחמה להצלת חיי דב גרונר, כיבוש יפו, פריצת כלא עכו,
עולי הגרדום. רשימות חללי האצ"ל.