עלי בריקדות: יומן הכלא

סימול הספר : צב- 718

שם מחבר הספר: אשבל מיכאל; נדבה יוסף, עורך
מוציא לאור: הדר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1976
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

יומן הכלא של מיכאל אשבל חבר האצ"ל שנידון למוות ב-13/6/1946.
ניצל מתליה בעקבות חטיפת קצינים בריטייים. גם: קטעי מכתבים,
קורות חייו, שיר הבריקדות, פברואר 1946 (שיר) ועדויות חברים:
מנחם בגין, איתן ליבני, י. רדזלי, שלמה סקולסקי, עמנואל כץ, אנשל
שפילמן, יעקב זדווין, יוסף וילנר, יוסף כרוסט, חישקה כרוסט, חיה
וסרמן, דוד טהורי, יצחק גן-צבי, נחום סלונים, שרה לבני, דבורה
קלפוס (נחושתן), צבי ליכטר, ברוך וינר, צפורה פלומין, שולמית
שמיר, בנימין נס, אליעזר שרון, יוסף נחמיאס, וילי כץ, ברוך שמיר,
יצחק כנעני, מתתיהו שמואלביץ, מנחם מלצקי.