הצה"ר ועד פועל לונדון, ענינים אדמיניסטרטיביים - התכתבות, חשבונות

01.01.1929 - 31.12.1933

סימול התיק : ג 2 - 4/ 29

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ג2 -4_29.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם בנקים, חברות ביטוח וחברות שירותים.
חשבונות. קבלות. עניני כספים. תשלומים. בקשות למתן אישורי כניסה
ועבודה בבריטניה. הספקת ציוד. מתן שרותי דפוס.
כולל מסמכים בגרמנית.