הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם הקרן הקימת וקרן היסוד

11.02.1930 - 09.03.1933

סימול התיק : ג 2 - 4/ 27

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -4_27.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: היחסים בין הקרן הקימת לישראל לקרן תל-חי.
עריכת מגבית קרן תל-חי במקביל למגבית הקק"ל. עובדת היותה של קרן
תל-חי בלתי תלויה בהחלטות הקונגרס הציוני. שאלת ייצוג
הרביזיוניסטים בקרן הקימת. שאלת הקרקע של ואדי חאווארת. בעיות
בפעילות קרן היסוד בליטא. סכסוכים לגבי עבודת הקק"ל בבולגריה.
תזכיר מאת הלשכה הראשית של הקרן הקימת לישראל אל צירי הקונגרס
הציוני הי"ז בדבר המגביות המפריעות למפעלי הקק"ל והחלטות
הקונגרסים בנושא המגביות.
כולל מסמכים בגרמנית, אידיש וצרפתית וקטעי עתונים באידיש.