הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם הסיעה הרביזיוניסטית בועד הפועל הציוני

16.09.1929 - 30.04.1933

סימול התיק : ג 2 - 4/ 24

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -4_24.PDF הורדת קובץ

תוכן

ביקורת על אי מילוי החלטת הקונגרס הי"ז לגבי הרכב חדש של המשרדים
הארץ ישראליים.
דו"ח על השתתפות נציגי הצה"ר בישיבת הועד הפועל הציוני בנושא
המצב הפוליטי לקראת פרסום דו"ח ועדת שאו, שאלת הקרקעות בארץ
ישראל, שאלת הפרלמנט ויחסי יהודים-ערבים, תיפקוד הסוכנות היהודית
ויחסיה עם ההסתדרות הציונית, עליה וקולוניזציה.
כרוז בנושא החלטת הועד הפועל הציוני להכיר בזונדרפרבאנד וקריאה
להיערך לקונגרס הציוני הי"ח.
כולל מסמכים בגרמנית.