הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם מערכות עתונים

01.01.1929 - 31.12.1933

סימול התיק : ג 2 - 4/ 17

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

ג2 -4_17.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם מערכות העתונים: די צייט- DIE ZEIT לונדון, דאר היום
ירושלים, ,DRUMURI NOUA GALATI-BUCAREST הארץ, היינט- HAINT ורשה,
העולם- HAOLAM לונדון, חזית העם ירושלים, ISRAEL'S MESSENGER
,J.T.A ,JEWISH POST LONDON ,JEWISH CHRONICLE LONDON ,SHANGHAI
JUEDISCHE ,JUEDISCHE RUNDSCHAU BERLIN ,JEWISH TIMES LONDON
,JUEDISCHE VOLKSZEITUNG BRATISLAVA ,VOLKSSTIMME BRUEN
,DIE NEUE WELT WIEN ורשה, MOMNET מומענט- ,MANCHESTER GUARDIAN
SELBSTWEHR ,THE PALESTINE BULLETIN JERUSALEM ,THE OBSERVER
ואחרים. TIMES ,PRAGUE
נושאים עיקריים: שליחת עתונים. עניני ארגון. בקשות פרסום ידיעות.
הזמנות למסיבות עיתונאים. התייחסות לידיעות ומאמרים שפורסמו
בעתונות.
כולל מסמכים באידיש, גרמנית ורוסית.