הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם חבר הלאומים

30.09.1929 - 07.02.1933

סימול התיק : ג 2 - 4/ 12

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -4_12.PDF הורדת קובץ

תוכן

שליחת פרסומים של חבר הלאומים לועד הפועל העולמי של הצה"ר.
קשרים בין הצה"ר לחבר הלאומים.
קטעים מישיבת ועדת המנדטים בנושא בקרת נשק בארץ ישראל ועבר
הירדן, התייחסות לדו"ח ועדת שאו, שאלת הכרת הערבים במנדט ובהצהרת
בלפור ויחסם לממשל עצמי, עליה ושאלת הקרקעות.
כולל מסמכים בצרפתית.

מילות מפתח