הצה"ר ועד פועל לונדון, ההנהלה הציונית לונדון - חוזרים, ביולטינים

10.09.1929 - 14.03.1933

סימול התיק : ג 2 - 4/ 9/ 4

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -4_9_4.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: תיפקוד הנהלת הסוכנות היהודית. סקירה על המצב
בארץ ישראל. שאלת מועצה מחוקקת. היחסים בין הסוכנות היהודית לבין
האדמיניסטרציה הבריטית.
טיוטות תזכיר לממשלת בריטניה לגבי דרישות בעניני בטחון והגנה,
מדיניות ההתיישבות, העסקת יהודים בעבודות ציבוריות, מעמד הסוכנות
היהודית, האדמיניסטרציה ועבודת הבריאות בא"י.
החלטות הישיבות השלישית והרביעית של המועצה הציונית הכללית
בענינים פוליטיים, ארגון הסוכנות היהודית, הקולוניזציה בארץ
ישראל, עליה, קרן הקימת לישראל, קרן החרום למען א"י, קרן היסוד,
השקל, עניני כספים, תקציב וארגון.
פרוטוקולים מישיבות הועדה האדמיניסטרטיבית של הסוכנות היהודית.
מכתב רמזי מקדונלד אל חיים וייצמן המבהיר את מדיניות בריטניה
בעקבות הספר הלבן של פאספילד והצהרת חיים וייצמן לאחר קבלתו.
הצהרת ההנהלה הציונית בעקבות החלטות הצה"ר בהסכם קאלה.
ביקורת על אי קיום החלטות הקונגרס הציוני הי"ז לגבי ההרכב החדש
של המשרדים הארץ ישראליים ותקנון הרכבת המשרדים.
גילוי דעת של מחלקת העליה של הסוכנות היהודית בענין רשיונות
העליה.
החלטות המושב השני של הועד הפועל הציוני בעניני תעמולה, תנועת
המכבי, השקל, הקרנות הציוניות, משמעת ציונית והכרה בזונדרפרבאנד.
הצהרת ההנהלה הציונית לקראת ועידת רוכשי השקל הרביזיוניסטים.
תזכיר האיגודים הציוניים הכלליים וארגון מזרחי בא"י לגבי מצב
הציונים.
כולל מסמכים בגרמנית.