הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם ההנהלה הציונית לונדון בענין הזונדרפרבאנד

03.10.1929 - 12.07.1934

סימול התיק : ג 2 - 4/ 9/ 3

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -4_9_3.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות, פרוטוקולים והחלטות בנושאים:
הכרת ההנהלה הציונית בזונדרפרבאנד. אי קיום ההחלטה לגבי ההרכב
החדש של המשרדים הארץ ישראליים. ביקורת על צורת ניהול המו"מ בין
ההנהלה הציונית לבין הזונדרפרבאנד לגבי הכוונות העתידיות של
האיגוד. מחאה על הצבעת באי כח תנועת החלוץ בעת בחירת הנשיאות
בורשה.
החלטות שהתקבלו בועידת הרביזיוניסטים בוינה בעקבות הסכם קאלה,
ולגבי הצבעת חברי הזונדרפרבאנד בעניני משמעת בועד הפועל הציוני.
תקנון האיגוד המיוחד של הציונים הרביזיוניסטים.
גילוי דעת של ההנהלה הציונית בענין הזונדרפרבאנד ומחוייבותו
להסתדרות הציונית.
כולל מסמכים בגרמנית.