הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם ההנהלה הציונית, לונדון

04.01.1931 - 28.07.1933

סימול התיק : ג 2 - 4/ 9/ 2

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -4_9_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: ביקורת על מדיניות ההנהלה הציונית בתחום הפוליטי
והיחס לבריטניה. עניני בחירות לקראת הקונגרס הציוני הי"ז. ביקורת
על אי קיום החלטת הקונגרס הציוני הי"ז לגבי ההרכב החדש של
המשרדים הארץ ישראליים. נסיונות הרחקת הרביזיוניסטים מועדת השקל.
ההגבלות על העליה הבית"רית והפלייתה ע"י הסוכנות היהודית בחלוקת
הסרטיפיקטים.
דו"ח האקזקוטיבה של הסוכנות היהודית לגבי המגעים של סוקולוב
וברודצקי עם הממשלה החדשה באנגליה.
רשימת שמות של רביזיוניסטים וארץ מוצאם.
כולל מסמכים בגרמנית, אידיש ורוסית.