הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם ההנהלה הציונית, לונדון

13.03.1929 - 30.12.1930

סימול התיק : ג 2 - 4/ 9/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ג2 -4_9_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הצורך ביצירת חזית ציונית אחידה שתגיש דרישותיה
לבריטים בעקבות המאורעות, כולל הצעות אופרטיביות. ביקורת על
פעילות ההנהלה הציונית בתחום הפוליטי וקריאה להקמת ועד חרום.
קריאה להנהלה הציונית להתפטר, לכנס קונגרס ולערוך בחירות חדשות.
ביקורת על עדות נציגי ההנהלה הציונית לפני ועדת שאו.
ביקורת על הבחירות לקראת הקונגרס הט"ז. אי סדרים ברכישת שקלים
ברומניה ואוסטרליה. היחס כלפי קרן היסוד. שאלת חוקיות מעורבות
הצה"ר בקרן תל-חי. משפטו של זאב ז'בוטינסקי בשנת 1920.
פרוטוקול ישיבת ההנהלה הציונית שנערכה בנוכחות נציגי הצה"ר בנושא
המצב הפוליטי בארץ ישראל והיחסים בין ההסתדרות הציונית לבין
הרביזיוניסטים.
הזמנת נציג הצה"ר להציג את עמדתו בפני הועדה הפוליטית של הסוכנות
היהודית וסירוב הצה"ר להזמנה. הודעות על קיום ישיבות שונות.
כולל מסמכים בגרמנית ואידיש.