הצה"ר ועד פועל לונדון, התכתבות עם המפקדה העליונה של בית"ר בריגה

21.08.1929 - 21.04.1931

סימול התיק : ג 2 - 4/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: שליחת חומר אינפורמטיבי. סיוע כספי לבית"ר.
ארגון סניפי בית"ר וקריאה להצטרף לתנועה. עריכת מגבית למען קרן
תל-חי. עניני ארגון ומינהלה. בקשות תמיכה בהתיישבות בית"רית.
היחסים בין הצה"ר ובית"ר. עריכת כינוסים וועידות של הצה"ר
ובית"ר. רכישת שקלים. יחס הסוכנות היהודית כלפי בית"ר.
מפעל הדינר.
כולל מסמכים בגרמנית ואידיש.