הצה"ר ועד פועל לונדון, חוזרים באנגלית

20.09.1929 - 05.04.1933

סימול התיק : ג 2 - 2/ 1

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דרישה לעריכת קונגרס חירום ובחירות חדשות.
קריאה לתרום לקרן תל-חי. ארגון כינוסים ארציים וועידות שונות.
דיווחים על הפעילות הפוליטית וההסברתית של הצה"ר וישיבות הועד
הפועל. הסכם קאלה. היחסים בין הצה"ר לבין האקזקוטיבה של
ההסתדרות הציונית. התכתבות בין האקזקוטיבה של ההסתדרות הציונית
לועד הפועל של הצה"ר בנושא מדיניות האקזקוטיבה, היחסים בין שני
הגופים והצעת הצה"ר להקים חזית משותפת. המצב הפוליטי בארץ ישראל.
ועדת שאו. התקפת נציגי הסתדרות העובדים הכללית על פועלים בית"רים
בכפר סבא. הכנות לועידות העולמיות הרביעית והחמישית של הצה"ר
ותוצאותיהן. מכירת שקלים והכנות לקונגרס הציוני הי"ז. עקרונות
ומבנה זמרת הארץ. הגירה, חסכון וסיוע כספי. מפעל הדינר. מפעל
הפטיציה. ביקורת שלטון המנדט. תכנית המועצה המחוקקת.
החלטת ברית הצה"ר בפולין שלא לתמוך בקרן היסוד וקרן הקימת.