הצה"ר ועד פועל לונדון, פרוטוקולים מישיבות הועד הפועל

10.08.1929 - 22.03.1933

סימול התיק : ג 2 - 1/ 5

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: החלטות לגבי עמדת הצה"ר בעניני מדיניות והיחס
למוסדות ההסתדרות הציונית ולהנהגתה החדשה בארה"ב.
דיווחים על הפעילות של ברית הצה"ר ועל המתרחש בתנועה, חזרת זאב
ז'בוטינסקי לתפקיד נשיא הצה"ר. דיווח על הסכם קאלה.
דיווח על שיחה בין מאיר גרוסמן לבין חיים וייצמן בה סירב וייצמן
להראות את תוכן האיגרת שקיבל מפאספילד ודחה הצעת שיתוף פעולה
של הצה"ר עם האקזקוטיבה. ביקורת על מדיניות השלטון הבריטי.
הוצאת העתונים ראזסוויט ונייער וועג.
כולל מסמכים בגרמנית, אידיש וצרפתית, ומסמכים בכתב יד.