הצה"ר ועד פועל לונדון, תזכירים

03.10.1929 - 31.12.1931

סימול התיק : ג 2 - 1/ 4

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: נושא ההגנה ופעילות המשטרה בארץ ישראל. הקמת
אסיפה מייצגת בארץ ישראל. מיפקד האוכלוסין בארץ ישראל והסיבות
להחרמתו. תכנית הפיתוח של ארץ ישראל.
דו"ח צרפתי על העובדות הכלכליות לגבי ארץ ישראל.
קטעים מתזכירים של הבריטים בעניני מנדט.
כולל מסמכים בגרמנית.