הצה"ר ועד פועל לונדון, הצהרות

13.09.1929 - 28.08.1933

סימול התיק : ג 2 - 1/ 3

שייך לארכיון: הצה"ר ועד פועל לונדון
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: דרישות הצה"ר מהנהגת ההסתדרות הציונית בעקבות
מאורעות 1929 וביקורת על הקו המדיני בה היא נוקטת. ביקורת על
התנהגות השלטון הבריטי בעת המאורעות, דרישה להקים גוף יהודי
להגנה עצמית וקריאה למימוש הצהרת בלפור וכתב המנדט.
פניית הצה"ר להסתדרות הציונית לשם הקמת חזית משותפת לשם מאבק
פוליטי יעיל ודחייתה. ביקורת על הכוונה להידבר עם מנהיגי הערבים
האנטי יהודיים, ועל רעיון המועצה המחוקקת. מכתב זאב ז'בוטינסקי
לגבי כוונת האקזקוטיבה הציונית להתערב בפרשת מניעת כניסתו לארץ
ישראל. הצהרת ועידת הצה"ר העולמית בפראג לגבי היחסים הפנימיים
בתנועה הציונית. קריאה לרפורמה בהסתדרות הציונית. ביקורת על
מדיניות בריטניה בארץ ישראל. התפטרות י. מחובר מבית הדין של
הקונגרס הציוני. הכרזת זאב ז'בוטינסקי על נטילתו את סמכויות
הנהלת ברית הצה"ר הלאומית.
כולל מסמכים באידיש וגרמנית.