פעילות האצ"ל ותנועת החרות בצרפת 1958-1947.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 172

שם המחבר: פלדמן ענת
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
סוג עבודת המחקר: עבודה סמינריונית

תוכן

פעילות הועד לשחרור האומה ופעילות האצ"ל בפריס. הקשרים עם אנשי
ממשל צרפתים. פרשת אלטלנה. פרוק מפקדת אצ"ל בגולה.
ארגון תנועת החרות בפריס ופעילות מנחם בגין למען קשרים עם צרפת.
השפעת פעולות אלו על יחסי ישראל צרפת. יחסי התנועה עם צרפת על
רקע פרשת השילומים מגרמניה ובשנה הראשונה לשלטון דה גול.
ראיונות עם יצחק שמיר, סמי פרידריך, אלי תבין ודבורה טאו.