ז'בוטינסקי בראי הדורות

סימול הספר : עז- 116

שם מחבר הספר: נדבה יוסף, עורך
מוציא לאור: אגודת בוגרי בית"ר לדורותיהם
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1985
שנת ההוצאה העברית: תשמו
שפה: עברית
איורים: איורים

תוכן

אוסף של רשימות הסוקרות את אישיותו הגותו ופעילותו של ז'בוטינסקי
מנחם בגין - מה לימדנו זאב ז'בוטינסקי
יוחנן בדר - הפורש הגדול
יוסף קלוזנר - מה נתן לנו ז'בוטינסקי
בנימין אקצין - ז'בוטינסקי והערבים
שלמה גפשטיין - ז'בוטינסקי והבארון רוטשילד
הרצל רוזנבלום - האגדה
מאיר קאהן - רעיון הלגיון
אברהם הלר - במה גדולתו של זאב ז'בוטינסקי
יוסף נדבה - יעודו של הנוער העברי
משה בלע - מדוע אהבנו את ראש בית"ר
אפרים אבן - יצירתו הרוחנית
יוסף קיסטר - הנוער - גלגל המנוף הציוני
פרקים משנתו של ז'בוטינסקי: קריאה אל הנוער, על קיר הברזל, על
האח, על אוונטוריזם, הציונות הרוממה. מפעל תחרות החיבורים מברכים
יוסף בן אהרון, מרים גלזר-תעסה, שלמה להט, יוסף נדבה, דוד לוי.
מחיבורי התלמידים: רונית אבוקה, מרים אדרי, רחל אוסקר, גיל
אפשטיין, אלזי בן-ששון, לאה הררי, עדנה כהן, אביגיל לביא, אריה
נעמד, גדעון סרצ'נסקי, ישי פרנקל.