מנהיג הדור: קובץ מוקדש לזכרו של זאב ז'בוטינסקי

סימול הספר : עז- 19

שם מחבר הספר: וירניק ירחמיאל, רובין יעקב, רמבה אייזיק, עורכים
מוציא לאור: שלטון בית"ר
מקום ההוצאה: ישראל, תל-אביב
שנת ההוצאה הלועזית: 1946
שנת ההוצאה העברית: תשו
סוג שנת ההוצאה: מקור אחר
שפה: עברית

תוכן

קובץ רשימות לזכרו של זאב ז'בוטינסקי:
י. ל. פרץ - הנביא ושכרו
ז. שניאור - אספרתקוס (שיר)
יעקב רובין - מניח היסודות
ח. ש. הלוי - פאן באסיליאה
י. שופמן - נביא הריאליסמוס הציוני
מ. כהן - הוא לא מת
א. קפל - תוכנה הסוציולוגי של תורת ז'בוטינסקי
נ. סלושץ - משמשון ועד ז'בוטינסקי
שלום שוורץ - ז'בוטינסקי בסיפוריו
י. ליטאי - מה בין דובנוב לז'בוטינסקי
י. ווירניק - שמשון
ז. פון-ויזל - ז'בוטינסקי והנוער היהודי
ש. גפשטין - חד-נס
ש. זלצמן - שנת 1919 בחיי ז'בוטינסקי
י. פוגרבינסקי - בינו לבין ביאליק
י. טריווש - ז'בוטינסקי על אמנות
ארטור קסטלר - מעל במת הקונגרס
פייר וון-פאסן - כך נלחמו הנביאים
מ. שסקין - קטעי יומן
ש. סקולסקי - קינה אילמת
כה אמר ז'בוטינסקי, צוואתו