בית"ר א"י נציבות, התכתבות עם מרכז הצה"ר בארץ ישראל (כולל מכתב משנת 1939)

14.05.1933 - 25.12.1933

סימול התיק : ב 8 ג - 5/ 6

שייך לארכיון: בית"ר א"י נציבות
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ב8ג -5_6.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הפצת השקל. מפעל הדינר. ביקורת על היעדר פעילות
הסברה של מרכז הצה"ר לקראת הקונגרס הציוני הי"ח.
בתיק גם: מכתב מאת שמשון יוניצ'מן אל הועד הפועל של ברית הצה"ר
העולמית בלונדון בנושא טיפולו בעניני הקרן הקימת לישראל בשל חשש
מהסתה נגדו (המכתב מתאריך 10/5/1939).