שלטון בית"ר לאירופה פריס, מרדכי כץ - התכתבות עם מוסדות הצה"ר והצ"ח בארץ ישראל

11.03.1946 - 01.10.1946

סימול התיק : ב 4 - 6/ 2

שייך לארכיון: שלטון בית"ר לאירופה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: הפצת שקלים והכנות לקראת הקונגרס הציוני הכ"ב.
עריכת בחירות לקונגרס בדרום אפריקה. העברת נשיאות הצ"ח לירושלים.
בעקבות ועדת החקירה האנגלו-אמריקאית. התיישבות קבע של תל צור.
הפעילות למען מיכאל אשבל ויוסף שמחון. עניני כספים וארגון.
פרוטוקול מישיבת האיחוד בין הצה"ר ומפלגת המדינה העברית.