שלטון בית"ר לאירופה פריס, מרדכי כץ - התכתבות עם ההנהלה העולמית של הצה"ר בלונדון

05.04.1946 - 27.06.1947

סימול התיק : ב 4 - 6/ 1

שייך לארכיון: שלטון בית"ר לאירופה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: פתיחת משרד שלטון בית"ר בפריס ופעילותו. האיחוד
בין הצה"ר לבין מפלגת המדינה העברית. סכסוכים פנימיים. רכישת
שקלים והכנות לקראת הקונגרס הציוני הכ"ב. עניני כספים.
עניני ארגון ומינהלה. בחירת האקזקוטיבה הזמנית של הצ"ח.
הכנות לכינוס בית"ר באירופה. דיווחים על המתרחש בהנהלת הצ"ח
ופעילותה.
מברק דוד בן גוריון לגבי הדרישה שחברי המפלגה הרביזיוניסטית
המשתתפים בקונגרס הציוני לא ישתייכו לשום פדרציה ציונית אחרת.
שאלת הזכויות של הרביזיוניסטים בהסתדרות הציונית.
כולל מסמכים בגרמנית ואידיש.