שלטון בית"ר לאירופה פריס, התכתבות עם בית"ר רומניה

24.04.1946 - 15.05.1947

סימול התיק : ב 4 - 4/ 4

שייך לארכיון: שלטון בית"ר לאירופה פריס
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

תוכן

נושאים עיקריים: מפעל השקל לקראת הקונגרס הציוני הכ"ב. עריכת
כינוס בית"רי אירופי. עניני ארגון ומינהלה. דו"ח מצב של סניף
בית"ר רומניה ודיווחים על פעילות הסניף. עניני עליה והכשרה.
הקמת בית הספר למדריכים. שליחת חומר הסברה. הפעילות התרבותית
בבית"ר רומניה. תלונה על היחס כלפי בית"רים שבאו מרומניה
בבית"ר איטליה. דיווח על ביקור בהונגריה.
סקירה על תולדות בית"ר ברומניה.