ארכיון עו"ד זליגמן, יעקב וייס, אבשלום חביב, מאיר נקר, אמנון מיכאלוב, נתן ציטרבאום - התכתבות ותעודות מבית המשפט

03.05.1947 - 11.06.1947

סימול התיק : ח 13 - 3/ 45

שייך לארכיון: ארכיון עו"ד זליגמן
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח13 -3_45.PDF הורדת קובץ

תוכן

כתבי האישום. תרגום מתעודת לידה של אמנון מיכאלוב.
מיסדרי הזיהוי של אמנון מיכאלוב, יעקב וייס ומאיר נקר.
דו"חות על בדיקות רפואיות. נאומי פרקליטיהם של אמנון מיכאלוב
ונתן ציטרבאום. נאום הסיכום של התובע הצבאי.
ענינים הקשורים למהלך המשפט. בקשות לבקר אצל העצורים בכלא עכו.
בקשה להקלת העונש של אמנון מיכאלוב ונתן ציטרבאום.
שרטוטים של אזור תחנת המשטרה של עכו והכלא.
רשימות בכתב יד.