ארכיון עו"ד זליגמן, משפט יעקב קוטיק בבית הדין הצבאי - מכתבים, תזכירים, עדויות

21.08.1938 - 07.02.1943

סימול התיק : ח 13 - 3/ 10

שייך לארכיון: ארכיון עו"ד זליגמן
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח13 -3_10.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם השלטונות הבריטים בבקשה להעביר את הנאשם מכלא יפו
לתל-אביב, תיאום תאריך המשפט, רשימת עדים שיש לזמן, הגשת ערעור,
המרת גזר דינו ממוות למאסר עולם, בקשה להפחית את עונשו,
התכתבות מקס זליגמן עם אשר לויצקי בענינים הנוגעים למשפט.
פניות אל ישראל רוקח בבקשת התערבות בפרשת קוטיק.
תזכירים אל הנציב העליון בענין יעקב קוטיק.
הצהרת יעקב קוטיק. הצהרות עדים. הודעה רשמית על מעצר יעקב קוטיק,
המואשם בהחזקת נשק ותחמושת. כתב האישום. נאום הסיום של ההגנה.
דיווח על פגישה עם ולנטין בק.
רשימת שמות אסירים ערבים, תאריכי משפטם, חנינתם ושחרורם.
רשימות שונות בכתב יד.