ארכיון עו"ד זליגמן, פרשת יחזקאל אלטמן - התכתבות, תזכירים

17.01.1938 - 10.02.1944

סימול התיק : ח 13 - 3/ 7

שייך לארכיון: ארכיון עו"ד זליגמן
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח13 -3_7.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם השלטונות הבריטיים לגבי תיאומים לקראת המשפט,
ביקורת על העדויות וההוכחות ודרישה לשחרור יחזקאל אלטמן ופניות
מאוחרות יותר בבקשה להפחית את עונשו ולשחררו. מכתביו אל מקס
זליגמן בבקשה לפעול לחנינתו. התכתבות עם הרבנים הראשיים לגבי
פעולות לשחרורו. פעילות נשיאות הצ"ח למענו.
התכתבות עם יאשיהו ודג'ווד לגבי פעילותו למען יחזקאל אלטמן.
תזכיר בענינו של יחזקאל אלטמן שנשלח אל אישי מימשל בלונדון.
תזכיר מאת ארגוני הנשים של הישוב העברי אל הפקד הכוחות הבריטי
בבקשה שלא להוציאו להורג.
הודעה על שחרור של יחזקאל אלטמן מהכלא.
קטע עתון באידיש.