ארכיון עו"ד זליגמן, התכתבות עם שונים בנוגע לגולי אפריקה

25.06.1945 - 19.01.1949

סימול התיק : ח 13 - 2/ 10

שייך לארכיון: ארכיון עו"ד זליגמן
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח13 -2_10.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הקמת קרן למען אסירי ציון, מצב העצורים, הפעילות
למען שחרורם, הפעילות הנעשית באנגליה, הסדרת ביקורו של מקס
זליגמן באריתריאה, שאלת חוקיות החזקת הגולים בקניה.
בקשות מאישים באנגליה לפעול לטובת הגולים ולמען מתן אישור למקס
זליגמן לבקר באריתריאה בעקבות התקרית עם השומרים, בה נהרגו שנים
מהגולים. דיווח על ביקורו במחנה הגולים.
התכתבות עם הנהלת הועד הלאומי לגבי אי חוקיות ההגליות לאפריקה.
התכתבות עם עו"ד אשר לויצקי לגבי ייצוג הגולים ועם עורכי דין
בניירובי לגבי הפעילות לשחרורם.