ארכיון עו"ד זליגמן, התכתבות עם שלטונות המנדט בנוגע לגולי אפריקה

31.10.1944 - 23.01.1947

סימול התיק : ח 13 - 2/ 8

שייך לארכיון: ארכיון עו"ד זליגמן
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח13 -2_8.PDF הורדת קובץ

תוכן

בקשה לתמיכה כספית במשפחות הגולים, חקירת התקרית באריתריאה,
בקשות להתיר למקס זליגמן לבקר במחנה הגולים בעקבות התקרית לשם
עריכת חקירה נוספת, בקשות לשחרור הגולים והחזרתם ארצה, רשימת
הגולים אותם מעונינים עורכי הדין מקס זליגמן ומקס קריצמן לפגוש,
תיאום ביקורם במחנה, תביעתו של אריה בן אליעזר.
קטעים מדו"ח שהוגש לנציב העליון לגבי התקרית עם השומרים בסמבל,
אריתריאה שהביאה למותם של שניים מהגולים ולפציעת אחרים.
תזכיר אל מוסדות השלטון הבריטי מאת משפחות הגולים בעקבות התקרית.
מכתב מהשלטונות הבריטים אל מקס זליגמן בנושא יציאתו לבריטניה
ושאלת חזרתו.