ארכיון עו"ד זליגמן, התכתבות בנושא מעצרם של חברי הצה"ר ובית"ר

10.08.1938 - 19.06.1939

סימול התיק : ח 13 - 2/ 2

שייך לארכיון: ארכיון עו"ד זליגמן
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח13 -2_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות מקס זליגמן עם אסירים והשלטונות הבריטיים.
נושאים עיקריים: פניות אל מקס זליגמן בבקשה לטפל בפעילי בית"ר
והצה"ר אשר נאסרו, ביקורים אצל אסירים, בקשה להעברת האסירים
היהודים מבתי כלא בסביבה ערבית לסביבה יהודית, פניות אל השלטונות
בעניני דת וחגים, שביתת הרעב של האסירים היהודים בעכו בשל התנאים
הקשים והמצב הבטחוני המסוכן בכלא, טיפול בבעיות אסירי עכו,
הודעות על שחרור עצורים, תגובות על הארכות מעצרים.
מכתבים ותזכיר מאת העצורים העברים בעכו אל הנציב העליון בדרישה
לשחרורם, תוך איום בשביתת רעב.
מכתבים של יעקב חילביץ אל מקס זליגמן בבקשה לדאוג לשחרורו מבית
הסוהר בעכו. שחרורו של בנימין לובוצקי.
רשימת אסירי עכו הרביזיוניסטים ופרטים אישיים מיום 5/4/1939.