ארכיון עו"ד זליגמן, התכתבות עם מוסדות הצ"ח

03.01.1936 - 24.03.1940

סימול התיק : ח 13 - 2/ 1

שייך לארכיון: ארכיון עו"ד זליגמן
מצב החומר: סרוק

קבצים מצורפים

ח13 -2_1.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: הטיפול באסירי הצ"ח בארץ ישראל, ביקורת על היחס
והתנאים בהם מוחזקים אסירי הצ"ח, הכוונה לדרוש הקמת ועדת חקירה
לגבי מצב בתי הכלא בא"י, השתתפות מקס זליגמן בועדה זו, מעורבות
מקס זליגמן בטיפול באסירים הרביזיוניסטים, הקמת חברת השקעות
בארץ ישראל ע"י יהודי דרום אפריקה, הקמת בנין עבור קופת חולים
לעובדים לאומיים, תשלום עבור שרותי עריכת דין.
ניסוח תזכירים לנציב העליון בנושא: המועצה המחוקקת, בעיית הבטחון
בא"י והצעה להקמת יחידות שיטור יהודיות נפרדות.
כתבי אישום שונים. כרוז הקורא לנוער להתארגן למלחמה על זכויות
העליה וההתישבות.
כולל מסמך בגרמנית.