מחנות מעצר אפריקה, המחנה בגילגיל, קניה - ספר המעצר והגלות (שלוש שנים לגלותנו)

24.11.1947 - 06.07.1948

סימול התיק : כ 15 - 4/ 72

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

תוכן

כולל נספח לספר.

מילות מפתח