מחנות מעצר אפריקה, המחנה בגילגיל, קניה - ועדת הספורט - פרוטוקולים, תקנונים

02.01.1947 - 18.02.1948

סימול התיק : כ 15 - 4/ 57

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -4_57.PDF הורדת קובץ

תוכן

הצעת תקציב להתחלת פעילות הספורט. פרוטוקולים מישיבות הועדה
ומישיבותיה עם ראשי הקבוצות. גילוי דעת בו מתפטרת ועדת הספורט
בשל אי כיבוד הסכמים. תקנונים שונים לתחרויות ספורט.
כולל פרוטוקולים של ועדת הספורט של המחנה בסמבל, אריתריאה.

מילות מפתח