מחנות מעצר אפריקה, המחנה בסמבל, אריתריאה - בגלות אסמרה, עתון יומי, מס' 233-303 (תיק גדול)

01.09.1946 - 31.12.1946

סימול התיק : כ 15 - 2/ 27/ 4

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

תוכן

עתון יומי בכתב יד בנושא הארועים בעולם ובארץ ישראל, ההתפתחויות
בשאלת ארץ ישראל וידיעות פנימיות מחיי המחנה.

מילות מפתח