מחנות מעצר אפריקה, המחנה בגילגיל, קניה - התכתבות עם מערכות עתונים בארץ ישראל, עם פדרציות ציוניות בארצות הברית, הולנד ודרום אפריקה, ועם הסתדרות הפועל המזרחי בתל אביב

22.05.1947 - 23.06.1948

סימול התיק : כ 15 - 4/ 37

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -4_37.PDF הורדת קובץ

תוכן

התכתבות עם: אגודת העתונאים בארץ, ומערכות הארץ, הבוקר, דבר,
המשקיף ואחרים.
נושאים עיקריים: בקשה לשליחת גליונות עתונים וסיפרות עברית
לקניה. שליחת ספר המעצר והגלות למערכות העתונים. פרשת מחנות
המעצר באפריקה וביקורת על הישוב שלא פעל למענם. פעילות הגולים
עצמם לשם העברת המחנה ארצה. תנאי החיים הקשים במחנה. הדרישה
ממשלת קניה להחזיר את הגולים. דחיית החזרה ארצה בשל שביתת הנשק.
בקשות לפירסום הדרישה להחזרת הגולים ארצה, פניות אל הישוב לפעול
למען הגולים, ההתרחשות במחנה ביום הכרזת העצמאות של מדינת ישראל.

מילות מפתח