מחנות מעצר אפריקה, המחנה בגילגיל, קניה - התכתבות עם מיפקדת המחנה

30.03.1947 - 27.06.1948

סימול התיק : כ 15 - 4/ 30

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -4_30.PDF הורדת קובץ

תוכן

חליפת מכתבים בין המפקח הפנימי לבין מפקד המחנה בנושא תנאי החיים
במחנה, ביקורת על היעדר זכויות משפטיות לעצורים, בקשות לשליחת
מברקים לבית הלורדים בלונדון ולמקס זליגמן, בעיית הדואר, דרישות
לאספקת ציוד, הוראות שמירה על הניקיון, גניבות חפצים, העברת
כספים, בעיות פנימיות במחנה, הכנות לחזרה ארצה.