ניתוח חטיבה ארכיונית ג-6.

סימול עבודת המחקר : כ8 - 170

שם המחבר: שמואלי מיה
שנה לועזית: 1993
שם המוסד : אוניברסיטת בר-אילן
סוג עבודת המחקר: ארכיונאות

תוכן

ניתוח ארכיון הצ"ח המשרד המדיני, ירושלים. מכון ז'בוטינסקי.

מילות מפתח