מחנות מעצר אפריקה, המחנה בגילגיל, קניה - הוראות, הנחיות ומודעות מאת השלטונות הבריטיים

06.03.1947 - 06.07.1948

סימול התיק : כ 15 - 4/ 2

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה
סוג התאריך: משוער

קבצים מצורפים

כ15 -4_2.PDF הורדת קובץ

תוכן

חוק פיקוח על העצורים. הוראות למקרה שריפה במחנה.
נושאים לטיפול שהועלו ע"י העצורים: מעמדם, רב, שוחט, מזון,
עתונים. רשימת שמות מגורשים למחנה. רשימת כמויות בשר. הוראות
למשלוח דואר. הוראות לקראת פינוי המחנה. נאומים של מפקד המחנה.