מחנות מעצר אפריקה, המחנה בקרתגו, סודן - התכתבות עם החולים בבית החולים בחרטום

21.06.1945 - 21.06.1945

סימול התיק : כ 15 - 3/ 9

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -3_9.PDF הורדת קובץ

תוכן

מכתב מאת החולים בבבית החולים בחרטום בבקשת התערבות בפרשת עיכובו
של השוחט בבית החולים והטלת הגבלות על נסיעתו חזרה ארצה.

מילות מפתח