מחנות מעצר אפריקה, המחנה בקרתגו, סודן - התכתבות בין המפקח הפנימי לבין מפקד המחנה

07.02.1945 - 26.06.1945

סימול התיק : כ 15 - 3/ 5

שייך לארכיון: מחנות מעצר אפריקה

קבצים מצורפים

כ15 -3_5.PDF הורדת קובץ

תוכן

נושאים עיקריים: ביקורת על התנאים במחנה, משלוח וקבלת דואר,
בעיות מים, מזון, כשרות ואספקה, ענייני ארגון ומינהלה, דו"חות
סניטריים, עריכת ביקורות במחנה.
איסור מתן טיפול שיניים ליעקב מרידור מחוץ למחנה.